Chi tiết

Hướng Dẫn Lấy Lại Mật Khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu vào mua thẻ game online tại Khothe.vn, bạn hãy thực hiện các bước sau để lấy lại mật khẩu 1 cách nhanh chóng và dễ dàng:

- Bạn click vào "Quên mật khẩu".

- Bạn điền địa chỉ email vào ô trống sau đó nhấn "Submit". (Lưu ý, email này phải là email lúc bạn dùng để đăng ký tài khoản trên website Khothe.vn

- Bạn đăng nhập vào mail và click vào đường dẫn trong email của bạn để khôi phục lại mật khẩu.

Chú ý:

Bạn không login vào Khothe.vn được có thể có các trường hợp xảy ra: Bạn quên mật khẩu, bạn chưa có tài khoản, hoặc bạn có tài khoản rồi nhưng đã bị Khóa (trường hợp tài khoản bạn bị khóa bạn có thể tạo 1 user mới).


Trân trọng!

Khothe.vn - Ở đâu chơi game, ở đó có Kho Thẻ!

Tin liên quan